Seseseseseseseseeeeeee

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress
Els cinc còmics es repartiren per tot el poble, en escoles i forns de pa. Cadascun incidia en un tema diferent
La personatge Flora Tulipa és la protagonista de la campanya de civisme que dugué el mateix nom i que es realitzà a Gelida l’any 2019, promoguda per l’Ajuntament
Còmic de presentació de la personatge Flora Tulipa
Còmic sobre la brutícia generada pels excrements dels animals domèstics no recollits
Còmic sobre la mala gestió separant les diferents fraccions de residus
Còmic sobre la incorrecta gestió dels residus voluminosos de les llars
Còmic sobre la llença indiscriminada de brossa
Els cinc còmics es repartiren per tot el poble, en escoles i forns de pa
La personatge Flora Tulipa és la protagonista de la campanya de civisme que dugué el mateix nom i que es realitzà a Gelida l'any 2019
Còmic de presentació de la personatge Flora Tulipa
Còmic sobre la brutícia generada pels excrements dels animals domèstics no recollits
Còmic sobre la mala gestió separant les diferents fraccions de residus
Còmic sobre la incorrecta gestió dels residus voluminosos de les llars
Còmic sobre la llença indiscriminada de brossa